Kom-igång för beta-testare

Börja här

  1. Installera/uppdatera till senaste versionen av appen "Currently One" i App Store respektive Google Play
  2. Starta enheten med hjälp av en micro-USB-sladd till att börja med, för att göra onboardingen enklare och bekvämare. Du kan flytta ut enheten till elskåpet/elmätaren när du konfigurerat.
  3. När du gjort Sign in with din favorit-provider, hamnar du i Onboarding-Wizard om du inte redan har nån enhet kopplad till ditt konto.

Vanliga fel

Enheten hittar inte mitt WiFi-nät

Några alternativ:

  • Skriv in SSID och passkey manuellt i appen
  • Enheten kan bara använda 2.4GHz-nät
  • Uppdatera enhetens firmware till 1.0.0 eller senare

No Device to claim on WiFi <SSID>

Några alternativ:

  • Enheten måste manuellt få WiFi-inställningar. Anslut till WiFi "CurrentlyOne" och konfigurera WiFi i webb-gränssnittet som poppar upp (http://192.168.0.1). Försök sen lägga till en enhet i appen, eller starta om appen så att du kommer in i Onboarding-wizard igen.

Software caused connection abort

Detta syns i Android 13 när man ska "Please select the network for your device".

Jag håller på med en övergripande fix för Android 12+. 

Det kommer ingen data där jag vill

Kanske har din enhet inte startats om sedan du ändrade custom mqtt broker senast. Betyder att enheten skickar data åt ett håll, appen läser från ett annat.
Om inte enheten har någon custom broker sparad, då publicerar enheten på sin egen embedded broker (t.ex. på 192.168.1.98).
Åtgärder:
1. Spara önskad custom mqtt broker
2. Starta om enheten (för säkerhets skull)
3. Låt den fånga några blink eller HAN-telegram
4. Logga in igen i appen

Hur gör jag?

Återställ enheten

Om enheten är kopplad och listad i appen, välj "Delete device" så ska enheten också bli återställd. Om inte:

  • Tryck in knappen på insidan av hålet på långsidan av enheten, t.ex. med en nål
  • Håll den intryckt i 12.5s (måste vara intryckt mellan 10 och 15s)
  • Släpp knappen och se att enheten blinkar till gult först och sedan lyser med ett fast blått sken

Uppdatera enhetens firmware

Detta sker på helt olika vis beroende på om enheten är kopplad till appen eller inte

Kopplad enhet

I appen på Settings Tab -> Edit device -> Software Update

Ny eller återställd enhet

Sätt upp Currently One-enheten på blinkande elmätare

Se videon på YouTube: https://youtu.be/MW6o76PijMU