FOTA från MQTT-klient

 1. Starta devicet, och installera appen från AppStore / Google Play
 2. Gör onboarding. Den kommer faila i sista steget om devicet pekar på staging, men det gör inget för migreringen.
 3. Installera mosquitto cmd-line-klient
 4. ta reda på vad devicet har för (lokal) ip-adress
 5. skicka
  mosquitto_pub -h <IP_ADDRESS> -t currently/one/all/cmd/fota -m '{"url": "https://collector.currently.cloud/firmware/one/device-0.16.2-esp32v1.bin", "md5": "2c8cc77a49b3ba6610dcc7ec0b3fef9c"}' -V mqttv311 -I mycmdline -d
 6.  man kan lyssna på devicet med
  mosquitto_sub -h <IP_ADDRESS> -t currently/one/# -v -V mqttv311 -I mycmdline -d
 7. Vid lyckad FOTA fås tre meddelanden:
  currently/one/3c690779cf58/progress {"h":"/fota","b":"SUCCESS","v":1060224,"s":1060224}
  currently/one/3c690779cf58/status online
  currently/one/3c690779cf58/config {"id":"3c690779cf58","v":"0.16.2","m":"ALL","stat_t":"currently/one/3c690779cf58/state","cmd_t":"currently/one/3c690779cf58/cmd","t":"2022-12-18T07:10:49+0100","rr":"SW","progress_t":"currently/one/3c690779cf58/progress","rssi":"-48","txPwr":"76"}
  Om du migrerat:
  8. gör factory reset genom att hålla inne knappen ca 12 sek.
  9. Gör ny onboarding i appen. Eventuellt måste du göra "Permanently delete account" först för att kunna göra ny onboarding.